GrannSam

Grannstöd i Bromma är inne på sitt nionde år. Den 18 augusti 2009 fick vi disponera bilen från Folksam och kunde starta.

Augusti 2009 drog vi således igång verksamheten Grannstöd Bromma. Folksam avslutade sitt stöd 2012 men vi var beslutna att fortsätta. Flera villaföreningar i Bromma med Västerled och Bromma Kyrka i täten, följda av Ulvsunda, Norra Ängby, Södra Ängby, Nockebyhov och Olovslund och några till stöttade en omstart och Bromma Stadsdelsförvaltning höjde det årliga anslaget. Vi har stöd från Svenska Bostäder och Micasa sedan 2012 liksom mäklarföretaget Hemfast på Ängbyplan. Volkswagen har hjälpt oss genom att låna ut en bil till oss dessa år.

     Volkswagen avslutade sin sponsring i höstas vilket överraskade oss men kunde lösas genom att vi fick köpa bilen vi disponerat. Vi var tvungna att förstärka ekonomin för att finansiera bilköpet! Av det skälet drog vi igång en INSAMLING FÖR ETT TRYGGARE BROMMA – GRANNSTÖDSBILEN som just avslutats. Vi gjorde detta upprop i några Facebook grupper i Bromma och fick ett strålande gensvar från hela Bromma! Dessa gåvor betyder att vi kan köra vidare!
     Om Du vill bidra så är du välkommen att sätta in 100 SEK (eller annat belopp) på föreningens
plusgirokonto 528864-2 eller swisha till 076 76 39 666 (ekonomiansvarige Lars Ericson).

Vi syns

Boendeföreningar som sponsrar Grannstöd i Bromma: Västerled, Bromma Kyrka/Eneby, Norra Ängby, Ulvsunda, Södra Ängby och Olovslund. Vi har även stöd av Fastighetsbolagen och mäklarföretaget HEM-fast som du kan läsa under Vem betalar? i högerspalten            Fler bilder på bilen.

STATISTIK

Vi patrullerar i hela Bromma - Besökta områden 2012 -2017 Klicka så ser du var!

Statistik månadsvis

Stapeldiagrammet är uppdaterat nu i januari och omfattar de senaste sex åren. Notera den ökande aktiviteten de senaste åren! 2017 blev ett rekordår, till viss del beroende på att vi rekryterat fler aktiva medlemmar!
  Hela Bromma är välkomna med!

Detta noterar vi under vår patrullering!

Statistik månadsvis

Här finns de aktuella siffrorna för 2017.   På raderna underst har du siffror för 2013 - 2016 - Före 2010 noterade vi andra områdesnummer så de är inte jämförbara.

Insatser för vår miljö i Bromma 2016 - 2018 kommunikation med stadsdelen. Många siffror blir det och svårt att överblicka men du kan se vad vi finner åtgärdat. Det är intressant för oss!

Siffrorna uppdateras månadsvis

Inbrott i vår region Stockholm. Först en översikt av inbrott i Stockholm följd av utsatta villor, lägenheter. Källare och vindsinbrott i Bromma ligger på sista bladet.

Brott i våra patrullområden
    och här länken till Patrullområden i Bromma.

Inbrott i hela Bromma 2016 - 2018
  avser bara inbrott över perioden så det skall vara tomt från februari 2018 .

Bilbrott i hela Bromma 2016 - 2018


Broschyren ligger under bilden

Det finns många frågor att ställa. Mitt nummer står längst ner här på sidan. Kontakt med Hans Björck som sköter utbildning hittar du i vår broschyr liksom övriga inom styrgruppen.                        Klicka på bilden


Bildelstölder!

Polisen har goda råd att ta till sig. Bra om de sprids så se till att plocka till dig av broschyrerna när du besöker polisen i Vällingby så de finns i bilen för utdelning!

Polisens film om hur tjuvar tänker

Se den så breddar du din kunskap och förstår bättre vad du kan göra.
Så tänker tjuven
.

Tema - information till villaägarna oktober 2011 - fortfarande aktuellt . .

Statistik månadsvis

Infobladet delade vi ut till de som bor i Brommas mest brottsutsatta områden. Den senare delen av sommaren och ända in i september var ryslig för många villaägare. Något måste göras och det kändes självklart att gå ut med goda råd och brottsföre- byggande tips.     Läs det!

 Tillbaka till sidans topp.   

Grannstöd runt Stockholm

De som startade!

Haninge var först ut med att skapa Grannstöd i Sverige. Deras banbrytande insatser och erfarenheter drar vi alla nytta av!
Gå in på deras sida . Där finns mycket läsvärt!


Våra grannar i Vällingby

Hässelby-Vällingby presenteras i broschyren som ligger på denna hemsida. Under hösten 2012 har de laddat om, skaffat ny bil och kör nu sedan januari 2013.

Spånga,Tensta gav stöd vid vår start

De har en nyöppnad hemsida. Vi hade stort stöd av dem när vi startade upp 2009.

Spånga-Tensta

Vi träffades vid 12-tiden och "lunchade" då och då och utbytte erfarenheter under första halvåret. De är lyckligt lottade och disponerar en elbil.
Broschyr finns här

Förminska broschyren med Ctrl- om du inte får plats med den när du hämtat den till din skärm.

Järfälla

Länken går direkt till Grannstödsbilen! Grannstöd Järfälla med aktuell Verksamhetsrapport på första sidan. Tydlig och bra.

Västerut

Upplands Bro - Kungsängen är igång sedan hösten 2010 med ett engagemang som smittar!

Norrut

Sollentuna fick sin grannstödsbil samtidigt med oss, den 18/8 2009. Hemsidan heter "Tryggt och Snyggt". Kommunen visar stort engagemang genom ett stå för administration. Marknadsföringen är föredömlig.

Upplands Väsby
Verksamheten har pågått sedan år 2003 och idag är drygt 50 personer frivilligt engagerade. Primärt är avsikten att öka tryggheten i boendemiljöerna under den del av dygnet då stora delar av områdena är folktomma. Verksamheten har under senare år utvecklats till en mer allmän tillsyn av närmiljön, t.ex. kring gator och parkeringsplatser. Huvudinriktningen är att observera och rapportera misstänkta inbrottsförsök, skadad belysning, trafikfarliga hål i vägbanan etc. Sedan 1 april 2012 drivs verksamheten i ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun, polisen, HondaCity och andra lokala företag.

Huddinge

Söderut

Huddinge som rekryterar nya deltagare med denna affisch.

Botkyrkas höstrapport efter uppstarten 2009 och länken till kommunens sida.

Nynäshamn, mer kommer.....

Från Solvalla i norr till Solviksbadet i söder

Från Alvik i öster till Blackeberg i väster. Du känner igen dig!        Se filmen och njut!


Media och Grannstöd Bromma

"Mitti Bromma"
Det började så här

I första kontakten med media visade vi upp verksamheten. Artikeln är från 2009 men innehållet är fortfarande aktuellt med undantaget att vi har en annan bil. Nu en ny POLO från 2015.


Mitt på dagen

Vi syns

Ett sammandrag av artikel i Norra Ängby Tidning

Flest inbrott sker när du är på jobbet. Klockan 18 slutar vanligtvis även tjuvarna att arbeta.
    Tjuvar är skygga, ogillar att visa sig för folk och väljer därför en tid då de får arbeta ostört. De föredrar att göra inbrott från insynsskyddade lägen och anar de att det finns åskådare drar de helst. Tänk om vi hade folk som mitt på dagen vaket rörde sig i bostadsområdena och därmed skapade osäkerhet hos presumtiva inbrottstjuvar!
    Grannstöd består av ett gäng vuxna människor som genomgått en lämplig utbildning där kunskap om inbrottsförebyggande åtgärder är en viktig del. De hämtar ut en patrullbil som vi har i Alvik och får information av polisen om vad som hänt och vilka delar av Bromma som kan kräva extra uppmärksamhet. De åker omkring i området, alltid minst två personer tillsammans.

Synas och observera, men inte ingripa

Hela konceptet är som du anar en vidareutveckling av Grannsamverkan, d.v.s. att på frivillig bas verka brottsförebyggande. Grannstödarnas viktigaste uppgift är att synas och att OBSERVERA, inte ingripa. För att synas, bär de gula västar och bilen de åker omkring i är försedd med tydliga grannstödsdekaler.

Vem betalar?

Grannstöd Bromma finansieras av Bromma stads-delsförvaltning, och villaföreningar i Bromma. Svenska Bostäder och Micasa stödjer oss också.
     Anskaffandet av bil innebär att vi tvingats se över ekonomin och finna intäkter. Hösten 2017 fick vi en donation från en insamling från Grannsamverkan i Norra Ängby som gav oss andrum. För att säkerställa driften beslöt vi att lansera en tidsbegränsad insamling som via Facebooksidan Grannstod Bromma lagts upp under rubriken Aktuella händelser Bromma som redan givit ett rejält tillskott via swish och gåvor. Vill du bidraga, så swisha till 076 76 39 666 (ekonomiansvarige Lars Ericson) eller skicka till föreningens plusgiro 52 88 64-2 så tackar vi.

Frivillighet

Det hela bärs upp av grannstödare som känner sig motiverade att göra en insats för att öka sin egen och andras trygghet i området, samt påverka närmiljön till det bättre. Det fungerar därför att de snart upptäcker att det helt enkelt är roligt.

Kom med!

Detta berör HELA BROMMA!
Kom med du också. För att täcka hela Bromma så behövs chaufförer och bisittare med lokalkännedom från alla områden!
    Du erbjuds personlig introduktion i bilen av oss bilansvariga och utbildning för uppdraget ges av polisen på huvudstationen i Solna.


Mer att läsa finns i Grannsamverkans handledarpärm.

Mellan sidorna 36 och 45 hittar du hela grannstöds- konceptet beskrivet. Pärmen är producerad av Samverkan mot Brott, försäkringsbolagen, stöldskyddsföreningen och polisen.

Nyhetsbrevet juni-14

Nyhetsbrev laddat med bra tips

Samverkan Mot Brott kallas organisationen bakom Grannsamverkan och Grannstöd. Det är försäkringsbolagen och polisen som står bakom. Vi får skyltarna från dem och mycken kunskap.    Läs nyhetsbrevet!         Klicka på bilden!


Här nyhetsbreven från polisen i Bromma avsett för Grannsamverkan med sist anlända först.
  Månadsbrev-kartor dec-17  9 jan 2018
  Månadsbrev-kartor nov-17  8 dec 2017
  Månadsbrev-kartor juni-aug-17  8 sept 2017
  Månadsbrev-kartor maj-17  2 juni 2017
  Månadsbrev-kartor feb -17  3 mars 2017
  Månadsbrev-kartor jan -17  7 feb 2017
  Månadsbrev+kartor nov-16  9 dec 2016
  Månadsbrev+kartor sep-16  6 sept 2016
  Månadsbrev+kartor maj-16  19 maj 2016
  Månadsbrev+kartor mars-16  9 mars 2016
  Månadsbrev + kartor jan-16  22 jan 2016


Letar du efter något?   Se här!

LoadingEn bilbild Juli 2012 som avslutning på startsidan.
H-E J

Leverans 120717 av bilen vi då hyrde   


Bilen vi köpte av Volkswagen 2017 är denna VW POLO

Denna hyr vi inte längre - Nu är det vår bil!

LXR

 Tillbaka till sidans topp.